Detalji o autoru

Lakoš, Ivan, Hrvatska

  • Svezak 17, Br. 2 (2010) - Informacije i osvrti
    Konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera JAP-a i JIM-a, na temu »Globalna kriza i njezin utjecaj na Republiku Hrvatsku«
    Detalji  PDF
  • Svezak 17, Br. 3 (2010) - Dokumentacija
    O socijalnim učincima ekonomske krize u Hrvatskoj: utjecaj, odgovori i preporuke (analiza dokumenata Svjetske banke i UNDP-a)
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014