Detalji o autoru

Kobal, Barbara, Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, Slovenija

  • Svezak 14, Br. 3 (2007) - Članci
    «Ni na što ne ličim... jesam li potreban u tržišno orijentiranom društvu?» Položaj na tržištu rada i zapošljivost nekih ranjivih kategorija nezaposlenih i neaktivnih osoba u Sloveniji
    Sažetak  PDF (English)


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014