Detalji o autoru

Tonč, Andreja, Academy for Educational Development

  • Svezak 12, Br. 1 (2005) - Informacije i osvrti
    Međunarodna konferencija: Lokalna zajednica i sveučilište – Izgradnja partnerstva za unapređenje prakse, istraživanja i obrazovanja
    Detalji  HTML  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014