Revija za socijalnu politiku, Svezak 27, Br. 3 (2020)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Društvene inovacije kao važan element europskih razvojnih strategija

Sanja Franc, Antea Barišić, Petra Palić

Sažetak


Zemlje članice Europske unije (EU) prolaze kroz proces ekonomske i demografske transformacije sa znatnim utjecajima na društvo i gospodarstvo. Kako bi se odgovorilo na postojeće i buduće izazove pred zemljama članicama, potrebno je prilagoditi strategije i politike razvoja te staviti naglasak na inovacije, društvene promjene, jednakost i održivi razvoj. Sve više znanstvenika, nositelja ekonomskih politika, nevladinih organizacija i poduzetnika danas pokazuje interes u području socijalnih inovacija te kroz iste nastoji odgovoriti na niz postojećih problema. Cilj je ovog rada istražiti ulogu i načine poticanja socijalnih inovacija u Europskoj uniji. Doprinos rada ogleda se u pregledu značaja socijalnih inovacija te sustavnom prikazu mjera njihova poticanja, postojećih prepreka razvoju te potreba i preporuka za njihov daljnji razvoj s obzirom na suvremene globalne izazove s kojima se EU susreće. Rezultati istraživanja ukazuju na rastuću važnost uloge socijalnih inovacija u okviru suvremenih politika EU-a koja aktivno promiče pristup peterostruke uzvojnice, prepoznajući održivi razvoj i inovacije kao ključne razvojne prioritete u vremenu Četvrte industrijske revolucije. Kao preporuke za daljnji razvoj socijalnih inovacija u EU u radu se ističu potreba za koordinacijom različitih instrumenata EU-a u ovom području, poticanje ulaganja u inovativne programe obrazovanja, usavršavanja i zapošljavanja u ovom području, povećanje svijesti o socijalnim inovacijama, poticanje umrežavanja i širenja informacija te stvaranje poticajnog okruženja za njihov razvoj. Također, u radu se ističu nedostaci u području mjerenja socijalnih inovacija, kao i nužnost adresiranja ovog izazova, u cilju poboljšanja razumijevanja njihove uloge, ali i efikasnije alokacije poticaja istima.

Cijeli tekst: PDF PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014