Revija za socijalnu politiku, Svezak 25, Br. 2 (2018)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Dostupnost socijalnog kapitala prilikom traženja prvog zaposlenja diplomanata različitog socioekonomskog statusa

Ivona Čarapina Zovko, Darja Maslić Seršić

Sažetak


Cilj istraživanja bio je ispitati sociodemografske prediktore socijalnih mreža na koje se mogu osloniti diplomanti prilikom traženja prvog zaposlenja – procjenama njihove veličine, snage socijalnih veza i statusa aktera u mreži. Veličina mreže definirana je kao ukupan broj ljudi s kojima je pojedinac povezan, a snaga veze kao bliskost društvenog odnosa između pojedinca i druge osobe u mreži. Bliski prijatelji i rođaci su primjer snažnih veza, dok rijetko kontaktirani poznanici predstavljaju slabe veze koje su socijalno, emocionalno i često fizički udaljene. Status aktera operacionalizira se kao obrazovni, radni i ekonomski status onih koji čine mrežu pojedinca. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 730 diplomanata javnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Podaci su prikupljeni online anketom i temelje se na samoprocjenama. Utvrđeno je da socioekonomski status pojedinca predviđa njegovu procjenu vlastite socijalne mreže: prosječna materijalna primanja pozitivan su samostalni prediktor veličine mreže, a prosječna materijalna primanja i zaposlenost oca pozitivan prediktor statusa aktera na koje se mogu osloniti diplomanti prilikom traženja prvog zaposlenja. Istraživane socioekonomske karakteristike diplomanata objašnjavaju između 2,8% i 3,45 varijance individualnih razlika u doživljaju socijalnog kapitala. Ispitivane socioekonomske značajke diplomanata nisu bile povezane s doživljajem snage veza koje čine socijalnu mrežu.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014