Revija za socijalnu politiku, Svezak 21, Br. 2 (2014)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mišljenje Odbora regija - »Aktivno starenje: inovacija − pametno zdravlje – bolji život«

Odbor regija EU

Sažetak


Prijevod

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014