Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 3 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Multikulturalizam u socijalnom radu

Nino Žganec, Ana Miljenović

Sažetak


Povezanost multikulturalizma s teorijom i praksom socijalnog rada može se pronaći još od začetaka profesije koja se bavila pitanjima i problemima vezanim za rasnu, etničku, rodnu pripadnost. Međutim, tek u posljednjim desetljećima tema multikulturalnosti sustavno se obrađuje na teorijskoj i praktičnoj razini, a značajnosti teme danas pridonose i globalna kretanja stanovništva. S obzirom da je na našim prostorima ova tema unutar socijalnog rada relativno slabo poznata, u radu se daje osnovni prikaz ključnih pojmova kulture i multikulturalizma, dimenzija i praktičnih implikacija koncepta kulturalne kompetentnosti, njezine implikacije za obrazovanje socijalnih radnika te osobito značaj multikulturalizma za socijalni rad u zajednici.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014