Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 2 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Rodne razlike u obiteljskim ulogama, zadovoljstvu i doživljaju pravednosti s obzirom na tradicionalnost stava

Andreja Bartolac, Željka Kamenov, Olivera Petrak

Sažetak


U ovom radu istražena je povezanost izraženog stava prema rodnim ulogama s percepcijom ostvarenih obiteljskih rodnih uloga, odnosno sa zadovoljstvom raspodjelom partnerskih ulaganja vezanih uz obavljanje svakodnevnih obiteljskih obveza te doživljajem pravednosti u vezi. U istraživanju je sudjelovalo 117 (izvan)bračnih parova. Potvrđena je hipoteza o razlici između žena i muškaraca po pitanju stavova prema partnerskoj i roditeljskoj rodnoj ulozi. Iako žene imaju egalitarnije stavove od muškaraca, na skalama ostvarenih uloga partneri se ne razlikuju. Tradicionalniji sudionici, za razliku od onih s egalitarnim stavovima, prosječno su nižeg stupnja obrazovanja, dulje žive s partnerom, te su do punoljetnosti odrastali u manjem mjestu. Značajna interakcija glavnih efekata nađena je za varijablu doživljaj pravednosti u vezi. Muškarci općenito smatraju odnose u vezi pravednijim od žena, a pritom žene doživljavaju pravednost u vezi najmanjom, a egalitarni muškarci najvećom.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014