Revija za socijalnu politiku, Svezak 15, Br. 1 (2008)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Izloženost starijih osoba nasilju u obitelji

Marina Ajduković, Silvia Rusac, Jelena Ogresta

Sažetak


Nasilje nad starim osobama u obitelji jedan je od složenih izazova s kojima se suočava suvremeno društvo. U Hrvatskoj do sada nisu postojala sustavna istraživanja nasilja nad starima u obitelji. Ciljevi ovog istraživanja su bili: (1) provjeriti konstruktnu valjanost Upitnika izloženosti nasilju starijih osoba koji je konstruiran za istraživanja rasprostranjenosti i pojavnih oblika nasilja nad starima u Hrvatskoj, te (2) prikupiti prve podatke o nasilju nad starima u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na području Grada Zagreba na prigodnom uzorku od 303 osobe (23,4% muškaraca i 76,6% žena) u dobi od 65 do 97 godine. Pokazalo se da je 61,1% ispitanika u posljednjih godinu dana doživjelo barem jednom neki od oblika nasilja u obitelji. U prosjeku, najčešće su doživjeli psihičko nasilje (24,1%), zatim materijalno zlostavljanje (6,4%), tjelesno nasilje (4,4%) te seksualno nasilje (2,1%). Kao najčešći počinitelji nasilja navode se suprug (30,15%), sin (16,64%) i kćer (14,01%). Dobiveni rezultati su raspravljani pod vidom budućih istraživanja nasilja nad starijima na reprezentativnim uzorcima u Hrvatskoj i razvoja društvene politike suzbijanja nasilja nad starijim građanima.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014