Revija za socijalnu politiku, Svezak 9, Br. 2 (2002)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji

Tonči Matulić

Sažetak


Prvi dio ovoga rada bavi se analizom rezultata empirijskih istraživanja glede stavova građana o obiteljskim vrijednostima. Pokazatelji su jasni i nedvosmisleni: obitelj je još uvijek visoko cijenjena u našem društvu te dominira ljestvicom vremenitih vrijednosti naših građana. U nastavku rada, u drugom i trećem dijelu, uzimaju se u razmatranje dvije glavne stavke iz života i djelovanja bračnog i obiteljskog života: rađanje i odgoj djece. Izdvajaju se teme odgovornog roditeljstva, planiranja obitelji, humane reproduktivne medicine te majčinstva i roditeljstva kao mjesta od posebne “političke” važnosti, s naglaskom na prijeku potrebu njihove društvene zaštite i promicanja u svrhu stvaranja pozitivne klime kod građana za zasnivanje obitelji i rađanje djece. Odgoj djece je razmatran u kontekstu uloga i zadaća obitelji, škole i Crkve, s naglaskom na zaštitne mjere prema vrijednosnim momentima odgoja i uzajamnom poštivanju kompetencija te na zaštitne mjere protiv obiteljskog nasilja. U zadnjem, četvrtom dijelu rada, razmatra se obitelj u novonastalim društvenim okolnostima. Na javu izbijaju neki važni aspekti socioekonomske zaštite obitelji, među kojima se posebno ističu potrebe konkretnih mjera zaštite obitelji u uvjetima nezaposlenosti i kompeticije na tržištu rada, te mjera koje bi osiguravale obiteljsku plaću i poštivanje prava djece.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014