Revija za socijalnu politiku, Svezak 6, Br. 3 (1999)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Želja za djecom i apstinencija od djece: odrednice, korelati i mogućnosti društvene intervencije

Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović

Sažetak


U radu se uspoređuju i stavljaju u međusobni odnos rezultati demografskih, socioloških i sociopsiholoških istraživanja fertilitetne motivacije i ponašanja u svijetu, kako bi se definirali pojmovi, utvrdile odrednice pojedinih vidova fertilitetnog ponašanja i odredili uzroci smanjenoga fertiliteta u zemljama ekonomski razvijenoga Zapada. Osobita se pozornost posvećuje donošenju odluke o rađanju djece kao složenog procesa vaganja i odmjeravanja ulaganja i zadovoljenja u postizanju nekih osobnih vrijednosti i usklađivanja s općim društvenim vrijednostima. Raščlanjuju se promjene u društvenim i individualnim vrijednostima djeteta i roditeljstva suvremenih društava, te se pretpostavlja da se u njima pozitivan odnos prema fertilitetu ne može postići uz tradicionalne, patrijarhalne oblike bračne zajednice. Predlaže se promidžba i socijalizacija za egalitarni model bračne zajednice, u kojemu će se usklađivati egalitarnost moći, opterećenja i individualne autonomije s općim vrijednostima djeteta, bračne zajednice i zajedničkih materijalnih i emotivnih probitaka.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014