Kazalo autora

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Sve

M

Marinković-Drača, Dušanka, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Marinović Bobinac, Ankica, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Marinović Jerolimov, Dinka
Martinović, Adrijana, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Martinović, Milan, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marušić, Ljiljana, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Maskalan, Ana, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Maslić Seršić, Darja, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Maslić Seršić, Darja, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Matančević, Jelena, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Matančević, Jelena, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb
Matančević, Jelena, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb (Hrvatska)
Matejina, Ana, Institut za javne financije
Matić, Jelena, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Matković, Gordana, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum
Matković, Teo, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Matković, Teo, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Matsaganis, Manos, University of Crete
Matulić, Tonči, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medarić, Zorana, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem
Međimurec, Petra, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Meijs, Lucas, Erasmus University
Mesec, Blaž, Visoka šola za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Mesić, Milan, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Meyer, Dirk, Univerzität der Bundeswehr
Mihaljević Kosor, Maja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Mihanović, Zoran, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Mijatović, Nikola, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Milanović, Branko, Svjetska banka
Milas, Ivana, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Milenković, Dejan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Miletić, Geran Marko, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Miličić, Ana, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Miličić, Vjekoslav, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Milić Babić, Marina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Milić Babić, Marina, Studijski centar za socijalni rad
Milić Babić, Marina, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
Milinković, Dušan, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Milinković, Janja, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ
Milošević, Milan, University of Zagreb, School of Medicine, Andrija Stampar School of Public Health
Milošević, Milan, University of Zagreb, School of Medicine, Andrija Štampar School of Public Health, Zagreb, Croatia
Milutinović, Jovana, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Serbia
Miljenić, Orsat
Miljenović, Ana, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske,
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, , Svjetska banka
Mirosavljević, Anja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Molina-Morales, Agustin
Možanić, Renata, Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić
Mrakovčić, Marko, Pravni fakultet u Rijeci

401 - 450 od 770 stavke/a    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014