Kazalo autora

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Sve

A

Abrahamson, Peter, Department of Sociology, University of Copenhagen
Adam, Frane, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Ajduković, Dean, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb
Ajduković, Dean, Odsjek za psihologiju, Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ajduković, Marina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ajduković, Marina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Akrap, Anđelko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Alfirević, Nikša, Ekonomski fakultet Split
Alfirević, Nikša, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Alfirević, Nikša, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu
Alinčić, Mira, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Amate-Fortes, Ignacio, University of Almería
Amber Montes, Diana, Universidad de Jaén
Anić, Rebeka, Franjevački institut za kulturu mira
Aristovnik, Aleksander, University of Ljubljana, Faculty of Administration
Arlović, Mato, Hrvatski državni sabor
Artus, Patrick, Caisse des sepots et consignations, Paris

B

Babić, Dragutin, Institut za migracije i narodnosti
Babić, Nina, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Babić, Vera, Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Babić, Zdenko, Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb
Babić, Zdenko, Ekonomski institut, Zagreb
Babić, Zdenko, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Baćak, Valerio, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bađun, Marijana, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bađun, Marijana, Institut za javne financije
Bagari, Sara, Faculty of Law, University of Ljubljana
Bagarić, Nevenka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Bagić, Dragan, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bakić, Danko
Bakula-Anđelić, Marinka, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Grad Zagreb
Balaband, Ana, Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Baletić, Zvonimir, Ekonomski institut, Zagreb
Baloban, Stjepan, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Baloković, Snježana, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske
Bandalović, Gorana, Filozofski fakultet u Splitu
Baran, Jelena
Baran, Jelena, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Baran, Jelena, Studijski centar za socijalni rad
Baranović, Branislava, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Barbić, Dajana, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Barišić, Antea, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Barr, Nicholas, Department of Economics, London School of Economics and Political Science
Bartolac, Andreja, Zdravstveno veleučilište, Zagreb
Baturina, Danijel, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Baturina, Danijel, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)
Baturina, Danijel, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb
Baturina, Danijel, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb (Hrvatska)
Beattie, Roger, International Labour Office
Bečić, Marija, Sveučilište u Dubrovniku

1 - 50 od 799 stavke/a    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014