Detalji o autoru

Savković, Vladimir, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Crna Gora

  • Svezak 25, Br. 3 (2018) - Članci
    Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticaja
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014