Detalji o autoru

Kaštelan Brumen, Uršula, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

  • Svezak 29, Br. 3 (2022) - Članci
    Disparities in Healthcare Financing: A Comparative Analysis of Croatia and Selected Central and Eastern European Countries
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014