Detalji o autoru

Vučković Juroš, Tanja, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog radaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014