Detalji o autoru

Babić, Nina, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

  • Svezak 29, Br. 3 (2022) - Informacije i osvrti
    VII. Godišnja stručna konferencija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem »Aktivacijski modeli - korisnička perspektiva«
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014