Detalji o autoru

Žalec, Natalija, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, Slovenija

  • Svezak 27, Br. 3 (2020) - Članci
    Socijalna integracija mladih u riziku od ispadanja iz sustava obrazovanja: rezultati slovenskog programa Projektno učenje mladih odraslih
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014