Detalji o autoru

Dobrilović, Milutin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

  • Svezak 28, Br. 1 (2021) - Knjige i časopisi
    Claudine Gay, Bérangère L. Szostak: Innovation and Creativity in SMEs: Challenges, Evolutions and Prospects
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014