Detalji o autoru

Kuveždić, Marina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska

  • Svezak 18, Br. 2 (2011) - Regulativa
    Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2011.-2012. (Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje)
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014