Detalji o autoru

Kletečki Radović, Marijana, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog radaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014