Detalji o autoru

Kovačić, Luka, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014