Detalji o autoru

Šimović, Jure, Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014