Detalji o autoru

Đurek Pavlina, Jasminka, Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetomRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014