Detalji o autoru

Kornai, Janos, Harvard UniversityRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014