Detalji o autoru

Sudec, Gordana, Ministarstvo socijalne politike i mladih

  • Svezak 19, Br. 2 (2012) - Članci
    Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014