Detalji o autoru

Mirosavljević, Anja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

  • Svezak 28, Br. 1 (2021) - Članci
    Otpornost obitelji djece s problemima u ponašanju i intervencije koje ju potiču − doživljaj stručnjaka u sustavu socijalne skrbi
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014