Detalji o autoru

Staničić, Živka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014