Revija za socijalnu politiku, Svezak 1, Br. 2 (1994)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mjere za poticanje zapošljavanja

Nada Kerovec

Sažetak


Mjere za poticanje zapošljavanja sastavni su dio politike tržišta rada, kako u recesijskim tako i u konjukturnim fazama privrednog razvoja. Svjetska iskustva (posebno zemalja razvijenih tržišnih privreda) u kreiranju i provođenju programa za poticanje zapošljavanja zaista su bogata. Općenito se može reći da su u razdobljima konjukture, a sukladno tome i niske razine nezaposlenosti, ti programi uglavnom namijenjeni tzv. tvrdoj jezgri nezaposlenosti (hard-core unempoyment). Radi se, naime, o onoj kategoriji unutar nezaposlene populacije koja je izuzetno teško zapošljiva. U razdobljima recesije programi za poticanje zapošljavanja obično su namijenjeni pojedinim (dobnim, spolnim, kvalifikacijskim, regionalnim i dr.) skupinama nezaposlenih osoba. U tekstu su prikazani programi zapošljavanja onih zemalja koje u tome imaju zapažena iskustva. Budući da naša zemlja u ovom času prolazi kroz zaista teško razdoblje u mnogim sferama života, pa i u zapošljavanju, nužno je posebnu pažnju posvetiti tim iskustvima kako bi se izabrale najefikasnije mjere, adekvatne uvjetima na našem tržištu rada.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014