Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 4 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Djeca u ratu u Hrvatskoj

Marina Ajduković

Sažetak


U ovom radu sažeti su podaci praćenja i sustavnog istraživanja stradanja i patnji djece u Hrvatskoj tijekom rata. U prvom dijelu navedeni su i brojčano dokumentirani najčešći izvori stresa kao što je npr. ranjavanje, gubitak članova obitelji, progonstvo, život u zajednici pod stresom i drugo. U drugom dijelu prikazana su empirijska istraživanja praćenja učinaka na psihosocijalni razvoj djece. Istraživanja psihosocijalne prilagodbe i subjektivnog doživljaja stresa djece za vrijeme rata upućuju na to da je njihov psihosocijalni razvoj u opasnosti. Stoga se nalazi ovih istraživanja mogu i moraju koristiti za razvoj programa psihosocijalne pomoći djeci stradalnicima rata u postratnom razdoblju.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014