Revija za socijalnu politiku, Svezak 8, Br. 3 (2001)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nove uloge lokalnih vlasti

Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak

Sažetak


Za razliku od većine drugih postkomunističkih zemalja, Hrvatska je naslijedila relativno decentralizirani sustav socijalne skrbi. On je uz to, kao integrativan dio socijalističkog sustava vlasti, bio i vrlo birokratiziran. Pod utjecajem rata i drugih specifičnosti hrvatskoga društvenog razvoja, početkom 90-ih godina 20. stoljeća taj sustav postaje izrazito centraliziran i kao takav funkcionira punih deset godina. Istodobno, a ponajviše nakon stupanja na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi 1998. godine, u gradovima Hrvatske (osobito većima) razvijaju se dodatni (paralelni) programi socijalne skrbi. Početkom 2000. Vlada RH najavljuje a u 2001. godini i započinje s postupnom decentralizacijom sustava socijalne skrbi. Aktualnu politiku decentralizacije autori razmatraju iz nekoliko kutova. Ona se, ponajprije, smješta unutar aktualne krize socijalne države i razvoja kombiniranog modela socijalne politike. Tu se osobito važnim pokazuje primjena načela supsidijarnosti, tj. njegova nedovoljna recepcija u Hrvatskoj. Potom se detaljno izlažu rezultati istraživanja o socijalnoj politici u gradovima Hrvatske. Prikupljanje podataka provedeno je na osnovi razgovora s odgovornim osobama u gradskim uredima za socijalnu skrb, putem analize socijalnih programa gradova, popunjenih upitnika iz 74 grada, te intervjua s voditeljima ureda za socijalnu skrb u četiri najveća hrvatska grada. Na osnovi ovoga istraživanja raspravlja se o problemima i mogućnostima daljnje decentralizacije sustava socijalne skrbi. Osobito se upozorava na to da decentralizacija mora biti osmišljena kao dio procesa demokratizacije, da mora mobilizirati sve resurse lokalnih sredina, da mora postojati mnogo veća koordinacija između različitih razina vlasti (centralne, regionalne, lokalne) i različitih dionika (državnih, neprofitnih i profitnih), a govori se i opasnostima različite razine socijalnih prava na različitim područjima Hrvatske. Decentralizaciju treba osmisliti i provesti na način da doprinese efikasnosti sustava. Na kraju se analiziraju i najnovija zakonska rješenja kojima se u Hrvatskoj sredinom 2001. godine započelo s postupnom decentralizacijom u području sustava socijalne skrbi.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014