Revija za socijalnu politiku, Svezak 29, Br. 3 (2022)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Učinkovitost hrvatskog zdravstvenog sustava - usporedba sa zemljama Europske unije

Antonija Buljan, Hrvoje Šimović

Sažetak


Cilj ovog rada je analizirati pokazatelje učinkovitosti sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj te ocijeniti njegovu učinkovitost na temelju usporedbe s drugim zemljama EU-a. Analiza učinkovitosti zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i 21 odabranoj zemlji EU-a u razdoblju 2013.−2018. godine provodi se primjenom dinamičke DEA window analize (WDEA). Prema rezultatima analize, ukupna učinkovitost rashoda za zdravstvo u Hrvatskoj, promatrana kao odnos rashoda za zdravstvo i očekivanog životnog vijeka pri rođenju, na najnižoj je razini u EU te iznosi 57% u 2018. godini. Dok je troškovna učinkovitost hrvatskog zdravstvenog sustava na maksimalnoj razini od 100%, sistemska učinkovitost iznosi svega 48%. Prema navedenom pokazatelju, Hrvatska bilježi najnižu učinkovitost u odnosu na odabrane zemlje EU-a čiji je prosjek iznosio 88% u 2018. godini. Dakle, neučinkovitosti zdravstvenog sustava generiraju se prilikom transformacije intermedijarnih inputa u ishode liječenja, odnosno Hrvatska bi iste zdravstvene ishode mogla ostvariti uz manji angažman intermedijarnih resursa. Prema rezultatima panel analize, pušenje i konzumacija alkohola ključne su determinante učinkovitosti zdravstvene zaštite u zemljama EU-a. Hrvatska nedovoljno ulaže u mjere promocije zdravlja te prevenciju bolesti za koju izdvaja svega 3% ukupnih rashoda za zdravstvo. Jačanjem javnozdravstvenih politika protiv pušenja i konzumacije alkohola te povećanjem trošarina na duhanske proizvode i alkoholna pića moguće je indirektno utjecati na poboljšanje zdravstvenih ishoda, uz zadržavanje postojeće razine izdvajanja za zdravstvo.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014