Revija za socijalnu politiku, Svezak 25, Br. 2 (2018)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka

Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Košutić

Sažetak


Polazeći od Bourdieuove teorije kulturne i socijalne reprodukcije, u radu se želi ispitati povezanost socioekonomskog porijekla, kulturnog kapitala i školskog postignuća u tri nacionalna obrazovna sustava: hrvatskom, njemačkom i danskom. Provedene analize temelje se na podacima prikupljenima PISA 2009 istraživanjem (N(H)=4 994; N(Nj)=4 979; N(D)=5 924). Primjenom regresijske analize ispituje se da li i u kojoj mjeri socioekonomsko porijeklo učenika utječe na rezultat iz prirodoslovne pismenosti, čini li to posredstvom kulturnog kapitala, te jesu li učinci kulturnog kapitala veći za učenike nižeg ili višeg socioekonomskog statusa. Dobiveni rezultati pokazuju da postoji pozitivna veza između socioekonomskog statusa i rezultata iz prirodoslovne pismenosti u sve tri zemlje te da je ova veza razmjerno najjača u Njemačkoj. Kulturni kapital učenika u sve tri zemlje posreduje učinak obiteljskog socioekonomskog statusa na rezultat iz prirodoslovne pismenosti, iako odnosi ovih varijabli značajno variraju između hrvatskih, njemačkih i danskih učenika. Interakcijski efekti socioekonomskog statusa i kulturnog kapitala zabilježeni su kod njemačkih i danskih učenika, kod kojih se obrasci obrazovnog isključivanja odvijaju primarno kroz utjelovljene kulturne dispozicije.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014