Revija za socijalnu politiku, Svezak 21, Br. 3 (2014)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka

Helena Blažić, Hrvoje Šimović, Ana Štambuk

Sažetak


Rad prikazuje stavove hrvatskih poreznih stručnjaka o socijalnim aspektima porezne politike, odnosno vertikalnoj pravednosti. Rezultati se temelje na anketi poreznih stručnjaka provedenoj 2013. godine, koja obuhvaća zaposlenike privatnog, javnog i akademskog sektora. Provedena je analiza odgovora na tridesetak pitanja o glavnim poreznim oblicima. Ističe se prilično visoka sklonost vertikalnoj pravednosti te, sukladno tome, adekvatna povezanost odgovora na pojedina pitanja porezne politike s odgovorom na pitanje o vrijednosnom stavu o poreznoj pravednosti. Provođenju socijalne politike porezima nešto su manje skloni akademski djelatnici ekonomisti iz područja javnih financija, te pravnici iz akademskog sektora.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014