Revija za socijalnu politiku, Svezak 21, Br. 3 (2014)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visokoobrazovanih

Ajana Löw Stanić, Maša Tonković Grabovac, Svjetlana Salkičević

Sažetak


Cilj rada bio je ispitati doprinos socijalno-psiholoških varijabli u objašnjenju podrške socijalnoj jednakosti kod pojedinaca visokog socijalnog statusa. Istraživanje je provedeno na uzorku visokoobrazovanih građana Hrvatske (N=332). Rezultati su potvrdili postavljene hipoteze. Percipiranje veće nestabilnosti vlastitog socijalnog statusa, veće društvene nejednakosti i veće mogućnosti utjecaja na društvene promjene, kao i više egalitarne vrijednosti predviđaju veću podršku socijalnoj jednakosti. Povezanost nestabilnosti statusa i podrške jednakosti djelomično je posredovana percepcijom veće nejednakosti u društvu. Doživljaj materijalne ugroženosti doprinosi podršci jednakosti izravno, motivom za osiguranjem vlastite budućnosti, i neizravno, jer osvještava pojedinca da i drugi imaju slične potrebe. Rezultati daju uvid u nedovoljno istražene odrednice društvene solidarnosti kod grupa visokog statusa i pružaju smjernice za povećanje svijesti građana o važnosti programa socijalne podrške.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014