Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 2 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob

Ivona Škreblin Kirbiš, Iva Tomić, Maja Vehovec

Sažetak


Individualna odgovornost pojedinaca i privatna štednja za mirovinu postaju sve važniji za primjereno financiranje životnog standarda u trećoj životnoj dobi. No, za ulaganje u privatne oblike štednje za mirovinu pojedinci u radnoj dobi trebaju biti dovoljno mirovinski pismeni ili informirani. U ovom se radu na reprezentativnom uzorku aktivnih stanovnika u Hrvatskoj ispituju razlike između mirovinski nepismenih i mirovinski pismenih kao i povezanost mirovinske (ne)pismenosti s različitim vrstama privatne štednje za treću životnu dob. Skupina mirovinski nepismenih čini više od polovice radno-aktivnog stanovništva u Hrvatskoj. U odnosu na mirovinski pismene, oni se statistički značajno razlikuju prema određenim demografskim karakteristikama, stavovima i uvjerenjima te ponašanjima i namjerama prema štednji za starost. Jedan od najznačajnijih rezultata istraživanja jest da je mirovinska pismenost važan prediktor ne-klasičnih vrsta štednje što ukazuje na to da mirovinsko opismenjavanje može predstavljati značajan poticaj privatnoj štednji za mirovinu. Osim mirovinske pismenosti, značajan prediktor svih vrsta privatne štednje jest stav prema toj vrsti štednje što znači da podizanje povjerenja i primjerenosti kao odrednica stavova prema štednji za treću životnu dob predstavlja još jedan mogući put u poticanju privatne štednje.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014