Časopis uređuju

Uredništvo

Jelena Matančević, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Zdenko Babić, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Gojko Bežovan, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Dobrotić, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Koprić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Teo Matković, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Nikola Mijatović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Milas Klarić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlado Puljiz, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Paul Stubbs, Ekonomski institut Zagreb
Ivana Vukorepa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Nino Žganec, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Međunarodno dopisno uredništvo

Adalbert Evers, Justus Liebig University Giessen
Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Martin Potůček, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prag, Češka Republika
Ann E. P. Dill, Department of Sociology, Brown University, Sjedinjene Američke Države
Irena Kogan, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), University of Mannheim, Njemačka
Noemi Lendvai, Centre for Urban Studies, School for Policy Studies, University of Bristol, UK
Nol Reverda, European Institute of Comparative Social Studies, Maastricht, Netherlands
Miroslav Ružica, Forum for International Relations, Beograd, Srbija
Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenia

Glavni i odgovorni urednik

Zoran Šućur, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvršni urednik

Danijel Baturina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb, Hrvatska

Tajnica časopisa

Petra Bratoš, Hrvatska
Marina Dimić Vugec


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014