Kontakt časopisa

Adresa

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51
10 000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt

Uredništvo
Telefon: 385-1-4895-820
Fax: 385-1-4895-871
E-pošta: rsp@pravo.hr

Pomoćni kontakt

David Kaloper
Telefon: 385-1-4678-095
E-pošta: rsp@pravo.hrRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014