Detalji o autoru

Simovic-Zvicer, Vesna, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne GoreRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014