Detalji o autoru

Ručević, Silvija, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, HrvatskaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014