Detalji o autoru

Rosanvallon, Pierre, College de France i CRNSRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014