Detalji o autoru

Ilić, Milena, Privredna Akademija u Novom Sadu, Fakultet savremenih umetnosti Beograd i Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS- Beograd, SrbijaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014