Detalji o autoru

Nižić, Maja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina

  • Svezak 18, Br. 1 (2011) - Informacije i osvrti
    Međunarodna znanstvena konferencija: Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014