Detalji o autoru

Krile, Katarina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, HrvatskaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014