Detalji o autoru

Vidojević, Ivo, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014