Detalji o autoru

Standing, Guy, International Labour OfficeRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014