Detalji o autoru

Šagi, Bono Zvonimir, Institut za kršćansku duhovnost, Teološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014