Detalji o autoru

Zlatar Violić, Andrea, Filozofski fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014