Detalji o autoru

Tokić Milaković, Ana, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu

  • Svezak 23, Br. 3 (2016) - Članci
    Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child's Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014