Detalji o autoru

Čulo, Ana

  • Svezak 24, Br. 3 (2017) - Dokumentacija
    Zbrinjavanje nezaposlenih: Komparativni pregled mjera za zbrinjavanje nezaposlenih u državama članicama Europske unije
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014